Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

Kulturdepartementet har tildelt Norges idrettsforbund 2,5 millioner kroner som skal fordeles til idrettslag og andre organisasjonsledd som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge til og med 19 år.

NIF har utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for fordeling av pengene. Se vedlegg. Retningslinjene er godkjent av Kulturdepartementet. Vedlagte søknadsskjema skal benyttes.

Søknadsfristen er satt til 5. februar 2018.

Det søkes via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer skal legges ved søknaden.

Se forøvrig vedlagte retningslinjer. Det finnes informasjon om ordningen på NIFs hjemmeside under fanen klubbguiden og støtteordninger.

Klikk her for å laste ned Søknadsskjema 2017