Sola kommune tilskuddsordninger

Søknader sendes til Sola kommune, kulturkontoret, pb. 99, 4097 Sola

Søknadsfrist. 1. april

Tilskudd kan ytes til organisasjoner som driver kulturaktiviteter i Sola kommune. For å kunne innvilges støtte må organisasjonen: – ha en demokratisk oppbygging med eget styre, – bygge på individuelt medlemskap, – ha minst 15 aktive medlemmer i alderen t.o.m. 25 år, – være tilsluttet en landsomfattende organisasjon (dersom det eksisterer) f.eks. Norges Idrettsforbund, Norsk Musikkråd, Norsk Speiderforbund, o.a.

 

Klikk her for mer informasjon.