Arbeidsprogram 2018

Arbeidsprogram 2018

 • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  a) Arbeide for økte driftstilskudd til lagene
  b) Arbeide for økte driftstilskudd til lag som har egne anlegg
  c) Økonomisk støtte til ungdomsleder i større lag
  d) Sørge for en anleggsutvikling som minst holder tritt med befolkningsutviklingen
 • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
 • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang
 • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunkt mellom offentlig og frivillig virke
 • Foreta innstilling til fordeling av Lokale Aktivitets Midler

Sola, 18.01.2017