Søknadsfrist for å søke om driftstilskudd er 1.april 2016

Søknadsfrist for å søke om driftstilskudd er 1.april 2016

Sola Idrettsråd vil minne dere om søknadsfristen for å søke om driftstilskudd er 1.april. Samme søknadsfrist gjelder for de av klubbene som har eget klubbhus og som vil søke om driftsstøtte til dette.

1.mai er søknadsfrist for treningstider.

Søknadskjema må sendes elektronisk og nødvendige vedlegg må være med.  Søknaden sendes via www.solakommune.no   –  http://www5.sola.kommune.no/Web/Webkultur.nsf

VIKTIG:   SØKNADER SOM KOMMER INN ETTER SØKNADSFRIST BLIR IKKE BEHANDLET.

Mange av dere har nå hatt årsmøte – dersom de er endringer i kontaktinformasjon  / ledelse  ber både Sola kommune og Sola idrettsråd om å få melding om dette.

Dersom noen av dere har planer om utvidelse eller bygging av nye idrettsanlegg ta kontakt med Torbjørn Hovland (Seksjonsleder for Idrett & bad, Sola kommune 404 08 541, torbjorn.hovland@sola.kommune.no) for å få nødvendig informasjon til en god prosess.

Klikk her for å laste ned: Kommunale støtte og stipendordninger på kultur- og fritidsområdet