Søknad om Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2015

Søknad om Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2015

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2015

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Dere kan gjerne lese mer om Lokale aktivitetsmidler her: http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Søknadsfristen er satt til 15. september 2015, og søknadene sendes elektronisk til wilhelmingolftrodahl@yahoo.no.

Det er god fortjeneste i å legge arbeid ned i søknaden for å oppnå flest mulig poeng. I 2013 ga hvert poeng en uttelling på kr 2 512. I 2014 var de totale midlene som ble tildelt klubbene i Sola, kr 1 143 565, som ga kr 3129 per poeng.

For 2015 er det totale beløpet for klubbene i Sola økt til kr 1 622 036.

Det vedlagte søknadsskjema fylles ut. Det kan være vel anvendt tid å beskrive de aktiviteter hvor man mener idrettslaget er berettiget til tilleggspoeng.

Skulle dere ha noen spørsmål, kontakt gjerne Arild Olsnes i Sola Idrettsråd på tlf 95811855 eller mail arild.olsnes@lyse.net.