Søknad for treningstid i kommunale haller og gymsaler for 2015/2016

Søknad for treningstid i kommunale haller og gymsaler for 2015/2016

Søknadsfrist for leie av kommunale treningshaller er 1. mai!


Søknaden gjelder treningstid i kommunale haller og gymsaler for skoleåret 2015/2016


Alle søknader sendes inn via Sola kommune sine nettsider. For å finne skjema kan du gå inn via følgende link:  http://www5.sola.kommune.no/Web/Webkultur.nsf

Har du utfordringer med linken over klikk inn her http://www.sola.kommune.no/driftsstotte . Her finner du link i teksten som forteller om søknadsskjema.