Referat styremøte 28. januar 2015

REFERAT


Styremøte nr. 08-2015

Når: Onsdag 28.1.15
Hvor: Hos Inger Marie Meling


Tilstede: Tor Kåre Jordbrekk, Arnljot Bjelland, Randi Opøyen, Inger Marie Meling, Arild Olsnes og Elisabeth Vorland.

Sak 46/04/2015

Årsberetning 2014 – ingen merknader

V/O: Vedtatt

Sak 47/04/2015

Regnskap 2014 – rettelse ift byttebua og utbetaling til Sola turn. Tor Kåre Jordbrekk kommenterte at vi måtte ha en utgiftsoversikt. Randi fikk fullmakt til å ferdigstille regnskapet i samråd med revisor snarest.

V/O: Vedtatt

Sak 48/04/2015

Søknad fra Sola Triathlonklubb – styret ønsker tilsendt medlemslisten og se tilknytningen til kommunen. Arild Olsnes får etter det fullmakt fra styret til å godkjenne klubben.

V/O: Vedtatt

Sak 49/04/2015

Støtte til Sola Judoklubb – Idrettsrådet støtter Torbjørn Hovlands forslag til støtte

V/O: Vedtatt

Sak 50/04/2015

Retningslinjer for drift av kafeteriaer – Arild Olsnes sender de reviderte retningslinjene ut på høring til klubbene i samråd med Torbjørn Hovland

V/O: Vedtatt

Sak 51/04/2015

Henvendelse fra Sola Cykleklubb vedr klubbhus – Idrettsrådet støtter søknaden om en permanent løsning

V/O: Vedtatt

Sak 52/04/2015

Valgkomiteen forslag – Arild har spurt sittende valgkomite om fortsettelse samt Elisabeth Vorland som vara for valgkomiteen

V/O: Vedtatt

Sak 53/04/2015

Kommunedelplan høringsutkast – høringsuttalelsen utsatt til mars. Arild har en del punkter disse tas opp på nytt rett etter årsmøte med nytt styre.

V/O: Orientering