Referat styremøte 11.mai 2016

Referat styremøte 11.mai 2016

Vedlagt ligger referat fra styremøte 11.mai 2016. Klikk på linken under for å laste det ned

Styrereferat 11mai 2016