Orienteringsmøte i Åsenhallen 24.august

Orienteringsmøte i Åsenhallen 24.august

Sola idrettsråd inviterer til orienteringsmøte i Åsenhallen 24.august kl.19.00

Tema

• Generell orientering om Sola Idrettsråd

• Gjennomgang og hjelp til søknad om lokale aktivitetsmidler

Velkommen