Nyheter og infoarkiv

Årsmøte ble gjennomført 19. april 2021, med delegater og komiteer med oppmøte via Teams, samt fleste styremedlemmer samlet på Havdurhuset.

Vedlagt protokoll fra Årsmøte i Sola Idrettsråd for 2020:

https://solaidrettsrad.no/wp-content/uploads/2021/05/Protokoll-fra-arsmote-for-2020-i-Sola-Idrettsrad-datert-19.-april-2021-signert-3.pdf