Lokale aktivitetsmidler (LA) 2014 er utbetalt

Lokale aktivitetsmidler (LA) 2014 er utbetalt

LA-midler 2014

Vedlagt følger søknadsskjema for LA-midlene 2014 og informasjon om årets lokale aktivitetsmidler. Søknadsfristen er satt til 15. sept, og søknadene sendes elektronsik til wilhelmingolftrodahl@yahoo.no Det er god fortjeneste i å legge litt arbeid ned i søknaden for å oppnå flest mulig poeng. I 2013 ga hvert poeng en uttelling på kr 2512, i år har vi fått en vesentlig høyere tildelingspott så hvert poeng utgjør mye penger.