Innkalling til årsmøte i Sola idrettsråd

Innkalling til årsmøte i Sola idrettsråd

Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd.

Tid: Mandag 2.mars 2020 kl. 18.00
Sted: Fjogstad-Hus turnarena, Sola idrettspark

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4, kjønnsfordeling.

SAKSLISTE:
1. Åpning
2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll
3. Årsmelding
4. Revidert regnskap 2019
5. Budsjett 2020
6. Arbeidsprogram for Sola idrettsråd
7. Lokale aktivitetsmidler, fordelingsnøkkel
8. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret
v/Terje Hopen, terje@ensign.no senest 2 uker før årsmøte.

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside www.solaidrettsrad.no.

Vi oppfordrer idrettslag i Sola kommune til å møte på årsmøtet.
Kandidater til styret sendes forslag om til leder i valgkomiteen Tor Kåre Jordbrekk.

Med vennlig hilsen
Terje Hopen, leder Sola idrettsråd