Innkalling årsmøte i Sola idrettsråd mandag 4. april 2022 klokken 18.00

Innkalling årsmøte i Sola idrettsråd mandag 4. april 2022 klokken 18.00

Det innkalles herved til Sola idrettsråds årsmøte for 2021.

Tid: Mandag 4. april 2022 kl. 18.00
Sted: Åsenhallen A, VIP-rommet

Før selve årsmøtet åpnes, vil det være to innlegg:

 1. Varsling i idrettslag ved Merete Nesvik fra RIK
 2. Kort informasjon om av-og-til Sola ved representanter fra styringsgruppen

Saksliste årsmøte:

 1. Åpning
 2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll
 3. Årsmelding
 4. Revidert regnskap 2021
 5. Budsjett 2022
 6. Arbeidsprogram for Sola idrettsråd
 7. Lokale aktivitetsmidler
 8. Innkomne saker
 9. Valg

Vi ber om påmelding innen 28. mars ved å sende mail til leder@solaidrettsrad.no.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret v/Bernt Høyland, leder@solaidrettsrad.no senest 21. mars. Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på hjemmesiden.

Vennlig hilsen
Leder Sola Idrettsråd
Bernt Høyland
Mobil 99090549
www.solaidrettsrad.no
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.