Informasjonskveld for idrettslag i 
Sola kommune tirsdag 23.januar kl.18.00 
i Solahallen

Informasjonskveld for idrettslag i 
Sola kommune tirsdag 23.januar kl.18.00 
i Solahallen

Sola idrettsråd ønsker å invitere idrettslag i Sola kommune til informasjonskveld om Lokale Aktivitetsmidler (LAM) og andre tilskudd samt spillemidler fra kommunen.

Sola Idrettsråd er ansvarlig for fordelingen av Lokale Aktivitetsmidler i Sola kommune etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og vedtatte kriterier av Sola Idrettsråds årsmøte (senest 20.02.2012) og godkjent av Rogaland Idrettskrets. Vi ser at flere klubber trenger innspill i forhold til LAM-søknaden sin og vi vil denne kvelden gi gode tips og råd i forhold til søknaden og hva som er lurt å tenke på. Seksjonsleder for Idrett og bad, Torbjørn Hovland vil i tillegg informere om andre tilskudd og spillemidler fra kommunen.

AGENDA
1. Velkommen Ved Sola idrettsråd
2. LAM-søknad Ved Sola idrettsråd
3. Andre tilskudd og spillemidler Ved Torbjørn Hovland, seksjonsleder Idrett og bad

STED
Solahallen, Kornbergvegen 24, Sola

TIDSPUNKT
Tirsdag 23. januar kl.18.00 – 20.00