Informasjon om Folkepulsen for alle idrettslag i Sola kommune

Informasjon om Folkepulsen for alle idrettslag i Sola kommune

Sola idrettsråd og Sola kommune ønsker med dette å inviterer alle idrettslag i Sola kommune til informasjonsmøte om Folkepulsen Sola.

Møtet blir avholdt i Fjogstad-Hus Turnarena, Sola turn sin nye hall, på Sola idrettspark torsdag 20.06.19 kl. 20.00.

Folkepulsen Sola er et samarbeidsprosjekt mellom Sola kommune, Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag. Folkepulsen Sola kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. En styringsgruppe bestående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Sola kommune og Sola idrettsråd har ansvaret for å forvalte midlene etter gjeldende retningslinjer.

Informasjon fra Sola kommune
Sola kommune seksjon idrett og bad vil informere om tilskuddsordninger og treningstider. Kommunen sin kulturavdeling vil også være tilstede på møtet for å informere om relevante prosjekter rettet mot idrettslag i kommunen.

Vel møtt !