Informasjon og veiledning om fritidsaktiviteter

Informasjon og veiledning om fritidsaktiviteter

Ønsker du eller ditt barn å delta i en aktivitet på fritiden?

Deltakelse i fritidsaktiviteter eller frivillige lag og organisasjoner er en god måte å bli kjent med folk og få tilhørighet i lokalmiljøet. I Sola har vi mange ulike tilbud, som fotball, turn, sjakk, opplæring i et instrument, band, speideren eller Røde Kors.  Vi gir informasjon og veiledning til familier, barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Sola kommune sine fritids-veiledere kan også hjelpe lag og foreninger med inkludering av barn og unge på fritids-arenaen.

Dette tilbyr Sola kommune

  • Informasjon om fritidsaktiviteter, lag og foreninger og ferietilbud som finnes Sola
  • Hjelp til å finne en passende fritidsaktivitet
  • Hjelp og støtte til inkludering i fritidsaktiviteten
  • Informasjon og hjelp til å søke om økonomisk støtte til en fritidsaktivitet
  • Veiledning og hjelp til barn og unge i oppstarten av nye aktiviteter
  • Lag og foreninger i Sola kan få veiledning angående inkludering av barn og unge på fritids arenaen. Kurs i inkludering

Klikk her for mer informasjon om tilbudet i Sola kommune:
https://www.sola.kommune.no/kultur-fritid-og-idrett/fritidstilbud-for-barn-og-ungdom/fritidsaktiviteter-informasjon-veiledning-og-stotte/