Søknad om driftstilskudd for frivillige organisasjoner og lag

Søknad om driftstilskudd for frivillige organisasjoner og lag

Søknadsfrist for driftstilskudd er 1.april


Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet


Utvalg for kultur i Sola kommune og Sola idrettsråd har vedtatt at søknader som kommer inn etter 1. april vil ikke bli behandlet.

Alle søknader sendes inn via Sola kommune sine nettsider. For å finne skjema kan du gå inn via følgende link:  http://www5.sola.kommune.no/Web/Webkultur.nsf

Har du utfordringer med linken over klikk inn her http://www.sola.kommune.no/driftsstotte . Her finner du link i teksten som forteller om søknadsskjema.