Folkepulsen

Folkepulsen

Folkepulsen er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, Idrettsrådet i kommunen og Rogaland Idrettskrets/Folkepulsen som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom økt fysisk aktivitet i eksisterende idrettslag.

Hvem er Folkepulsen?

 • Eiere er Rogaland idrettskrets, Rogaland Fylkeskommune og Norges Idrettsforbund
 • Økonomiske partnere som Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Extrastiftelsen og eventuelt andre.
 • Styret og folkevalgte til eiergruppen
 • Lene Byberg, Wenche Salte og Gjert Smith jr.
 • Avtalefestede kommuner og særforbund/-kretser

 Hvordan gjør Folkepulsen det?

 • RIK/Folkepulsen driver markedsarbeid for å stimulere til, og dekke etterspørsel fra rundt 1000 idrettslag, 22 idrettsråd og 25 særkretser i fylket.
 • Vi bidrar til å koble interesserte idrettsråd og særkretser i fylket med deres respektive kommuner og særforbund.
 • Deretter etablerer vi skriftlige avtaler mellom Folkepulsen, idrettsråd og kommuner og/eller mellom Folkepulsen, særkretser og deres respektive særforbund. (spleiselaget)
 • Disse partnerne tilbyr deretter idrettslagene å søke om støtte til tiltak som skaper økt aktivitet for en, eller flere av Folkepulsens målgrupper.
 • Lokale styringsgrupper som er tverrfaglige

Prosjektet har primært tre målgrupper:
* inaktive unge +
* mennesker med nedsatt funksjonsevne
* innvandrere

Hvorfor Folkepulsen?

 • Folkehelseutfordringer: sitting is the new smoking, lettere psykiske lidelser, eldrebølge, arbeidsledige, livsstilssykdommer
 • Folkepulsen stimulerer idrettslag til å tilby fysisk aktivitet for målgrupper som tradisjonelt ikke finner veien til idrettslagene. Folkepulsen er idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland.
 • Bidrar til tverrfaglig samarbeid og økt forståelse for idrettens betydning for folkehelsen
 • Effektiv og enkel modell for idrettslagene

Mål

 • Visjon:
  Stolte øyeblikk og bedre folkehelse

 Langsiktig målsetting:

  • Folkepulsen etablerer seg som en nasjonal modell for samhandling mellom idrettsforbundet, staten og nasjonale stiftelser – Folkepulsen blir en sentral modell
  • Skape økt samhandling mellom det offentlige og idretten som resulterer i nye samarbeidsformer

Kortsiktig målsetting:

  • Skape økt fysisk aktivitet for målgruppene inaktive unge og voksne,  mennesker med nedsatt psykisk/fysisk funksjonsevne og våre nye landskvinner og –menn
  • Hente ut? Få Friske midler fra kommuner til idrettslagene

Klikk på teksten under for å laste ned søknadsskjema!
Søknadsskjema_Folkepulsen_eks 2