Dokumenter til årsmøtet torsdag 9.mars

Dokumenter til årsmøtet torsdag 9.mars

Vedlagt er dokumenter i forbindelse med årsmøtet for 2016 i Sola Idrettsråd.

Klikk på linkene under for å laste ned dokumentene:

arbeidsprogram 2017
Budsjett 2017
forretningsorden
Regnskap 2016, del 2
saksliste årsmøte 2017
Årsmelding 2016