Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd

Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd

Tid: Onsdag 28. februar 2017 kl. 19.30
Sted: Stangeland Arena, møterom, Tjelta

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov § 2-4.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret
v/Terje Hopen, terje@ensign.no senest 2 uker før årsmøte.

Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige her på vår hjemmeside.