Årsmøte Sola Idrettsråd torsdag 9. mars 2017 kl.19.00

Årsmøte Sola Idrettsråd torsdag 9. mars 2017 kl.19.00

Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd.

Tid: Torsdag 9. mars 2017 kl. 1900
Sted: Havdurhuset, Tjelta

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov § 2-4.
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret v/ Arild Olsnes, arild.olsnes@lyse.net senest 2 uker før årsmøte.
Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside www.solaidrettsrad.no.

Sola 16.01.2017