Årsmøte Sola Idrettsråd, 7.mars 2016, kl.18.30

Årsmøte Sola Idrettsråd, 7.mars 2016, kl.18.30

Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd.

Tid: Mandag 7.mars 2016 kl. 1830
Sted: Havdurhuset, Tjelta

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov § 2-4.
Skala for representasjon på årsmøtet:
0 – 500    medlemmer                      2 stemmer
501-600    medlemmer                      3 stemmer
601-700    medlemmer                      4 stemmer
701 –         medlemmer                      5 stemmer

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret v/Arild Olsnes, arild.olsnes@lyse.net senest 2 uker før årsmøtet.
Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige her på vår hjemmeside.

Klikk på punktene under for å laste ned dokumentene:

Sola, 19.01.2016